Peeters Veiligheid en Arbo Opleidingen

Subside

Subside

In Nederland hebben we verschillende mogelijkheden om in aanmerking te komen voor subsidies.
Zo zijn er subsidiemogelijkheden in diverse sectoren bv: het bouwfonds, agrarische sector, houtverwerkende industrie en kwekerijen, enz. Ook het OOM (Opleiding, Ontwikkeling Metaalbewerking) geeft werkgevers voor een aantal cursussen een bijdrage in de kosten.

Binnen het goederenvervoer kennen we verschillende opleidingen die in aanmerking komen voor subsidie (SOOB). Zij subsidiëren een bepaald percentage van de opleiding (exclusief boekengeld en het examen). Pevaro voldoet aan de eisen, die gesteld zijn aan de certificering. Op grond daarvan heeft het Sectorinstituut Transport en Logistiek ons het certificaat “gecertificeerde opleider Transport en Logistiek” verstrekt. Via www.soobsubsidiepunt.nl kunt u SOOB-subsidie aanvragen voor diverse opleidingen. Wij ondersteunen u graag bij het aanvragen en indienen van het subsidiedossier.

Naast deze mogelijkheden onderzoeken wij graag, op uw verzoek en geheel vrijblijvend, of er voor uw onderneming andere mogelijkheden zijn.