Peeters Veiligheid en Arbo Opleidingen

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Pevaro is een opleidings- en adviesorganisatie, met een door ruime arbeidservaring onderbouwde basis. Het is een organisatie die kwaliteit en flexibiliteit hoog in het vaandel heeft staan. Onze specialisaties zijn met name veiligheid, transport, Arbo en logistiek. Hierbij willen wij onze expertises en vaardigheden zoveel mogelijk overdragen en integreren in de organisatie van de opdrachtgevers. Zowel procesmatig als ondersteunend bij de invulling van opleidingen van veiligheidstrainingen (bijvoorbeeld certificaat vorkheftruck) tot academische opleidingen logistiek, zoals European Master of Logistics. 

Onze kracht ligt derhalve in maatwerk opleidingen en adviezen, niet standaard, maar luisteren naar de behoefte van de cliënt en zorgen dat daar een invulling aan gegeven wordt.

Een goed opleidingsbeleid kan ervoor zorgen dat het beoogde resultaat bereikt wordt. Het voordeel wordt met name gehaald uit standaardisatie van kennis.

Onze trainingen betreffen doelgerichte en kortdurende opleidingen. Vaak zijn ze bedoeld voor een specifieke functie of een bepaalde vaardigheid. Er bestaan standaard trainingen met een open inschrijving, of opleidingen die heel specifiek voor een bepaalde groep werknemers zijn bestemd. De trainingen zijn actief en vragen een grote inzet van deelnemers en trainers.

Daarom is Pevaro opleidingen en adviezen een veelzijdige partner voor opleidingen, trainingen en adviezen (op maat) en helpt u het gewenste resultaat voor uw organisatie te halen. Met de door uw geformuleerde opleidingsdoelen als uitgangspunt.

Kies voor kwaliteit:

Voor Pevaro is kwaliteit van haar cursussen een van de belangrijkste onderdelen. Daarom wordt ieder jaar het lesmateriaal nauwkeurig gecontroleerd op de juiste en up-to-date informatie. Daarnaast zijn de docenten/trainers mensen uit de dagelijkse praktijk die u professioneel en resultaatgericht trainen met ruime praktijkervaring.

Heeft u een klacht?

Bij Pevaro staat kwaliteit hoog in het vaandel. Desondanks kan het altijd voorkomen dat u een opmerking of klacht heeft over een gevolgde cursus. Graag horen wij dit van u, zodat wij dit in de toekomst kunnen voorkomen.

U kunt uw klacht indienen per e-mail via marion@pevaro.nl of per post: 

Pevaro
t.a.v. Mevr. M. Peeters
Boommarterstraat 20
6598 CG Heijen

Na het indienen wordt uw klacht wordt er uiterlijk binnen 2 weken gereageerd. Indien dit niet mogelijk is, dan stellen wij u hiervan op de hoogte. De procedure start met het verzamelen van informatie bij degene betrokken bij de klacht. Hierna nemen wij contact met u op om uw klacht nader toe te lichten. Uiteindelijk wordt er aan de hand van de verzamelde informatie een uitspraak gedaan en informeren wij u schriftelijk hierover. 

Bemiddeling en geschillen:
Indien bemiddeling voor één of beide partijen niet tot een bevredigende oplossing leidt, kan op schriftelijk verzoek van de leerling het geschil worden onderworpen aan de bevoegdheid van de burgerlijke rechter.