Peeters Veiligheid en Arbo Opleidingen

Veiligheidsadviseur vervoer Gevaarlijke Stoffen

Veiligheidsadviseur vervoer Gevaarlijke Stoffen

De Europese richtlijn veiligheidsadviseur 96/35 stelt dat ondernemingen die gevaarlijke stoffen vervoeren, of met dit vervoer samenhangende laad- en loswerkzaamheden verrichten, met ingang van het jaar 2000 over een veiligheidsadviseur moeten beschikken.

Bent u opzoek naar een herhalingscursus? Klik hier voor de herhalingscursus

De cursus bestaat uit:

 

Naam cursus Veiligheidsadviseur wegvervoer Gevaarlijke Stoffen
Niveau MBO+
Lengte/Duur training 5 dagen 
Doelstelling Behalen van het certificaat veiligheidsadviseur wegvervoer
Studiebelasting 40 uur + zelfstudie
Examen(s) Computer
Studiemateriaal Lesboek Gevaarlijke stoffen
Kwalificaties behaald Certificaat
Toelatingseisen Goede beheersing van de Nederlandse taal (leesvaardigheid). Basiskennis gevaarlijke stoffen. ADR-certificaat is een pré.
Inhoud
 • Nagaan of vervoersvoorschriften correct toegepast worden.
 • De onderneming van advies dienen bij de werkzaamheden die de gevaarlijke stoffen betreffen.
 • Het opmaken van een jaarverslag over de activiteiten.
 • Overige taken kunnen zijn:
 • Bestudering en opstellen van werkwijzen die de naleving van de voorschriften betreffende het identificeren van de gevaarlijke goederen ten doel hebben.
 • Advisering bij aankoop van vervoersmiddelen of bijzondere behoeften, zoals uitrustingsstukken, betrekking hebbende op de gevaarlijke goederen.
 • het vaststellen of betrokken werknemers een passende opleiding hebben genoten en aantekeningen daarvan in persoonlijke dossiers zijn opgenomen.
 • het opzetten van passende noodprocedures bij ongevallen.
 • het verrichten van analyses en het zonodig opstellen van rapporten van ongevallen, voorvallen of ernstige inbreuken.
 • het invoeren van passende maatregelen om herhaling van ongevallen, voorvallen of ernstige inbreuken te voorkomen.
 • het controleren of het personeel dat werkzaamheden met gevaarlijke goederen verricht de beschikking heeft over gedetailleerde uitvoeringsprocedures en instructies.
 • het invoeren van maatregelen voor de bewustmaking voor de gevaren die verbonden zijn aan de werkzaamheden met gevaarlijke stoffen.
 • het invoeren van controlemethoden om ervoor te zorgen dat de veiligheids-documenten en -uitrustingen die het vervoer moeten begeleiden, zich aan boord van de vervoersmiddelen bevinden en conform de voorschriften zijn.
 • het invoeren van controlemethoden die erop gericht zijn dat de voorschriften met betrekking tot het laden en het lossen worden nageleefd.
Benodigdheden Volledig ingevuld inschrijfformulier.

Bijzonderheden

De volgende examenmogelijkheden worden geboden:

 1. Gemeenschappelijk deel wegvervoer of binnenvaart of spoorvervoer

 Het examen voor mogelijkheid 1) bestaat uit 30 meerkeuzevragen en 10 casusvragen (meerkeuze). Minimaal behaalde score (dekkingsgraad): 70% voor beide onderdelen.

 

Vraag vrijblijvend een offerte aan via: info@pevaro.nl of neem contact met ons op