Peeters Veiligheid en Arbo Opleidingen

Vakdiploma Afvalstoffen (VIHB)

Vakdiploma Afvalstoffen (VIHB)

Naast ontdoeners en be- en verwerkers zijn er nog andere partijen betrokken bij afvalstoffen.
Dit zijn de vervoerders, inzamelaars, handelaars en bemiddelaars (VIHB-ers). Per 1 januari 2004 zijn deze betrokkenen verplicht zich te laten registreren op de landelijke Lijst Vervoerders, Inzamelaars, Handelaars en Bemiddelaars (lijst VIHB). De NIWO is de uitvoeringsinstantie, die de aanvraag voor vermelding op de lijst van VIHB-ers behandelt.

Er worden twee eisen gesteld:

  • Betrouwbaarheid
  • Vakbekwaamheid

 Om aan het criterium vakbekwaamheid te voldoen, moet u in het bezit zijn van het erkend vakdiploma VIHB.

De cursus bestaat uit:

 

Naam cursus Vakdiploma Afvalstoffen (VIHB)
Niveau VMBO-T
Lengte/Duur training 4 dagdelen
Doelstelling Behalen van het vakdiploma
Studiebelasting 16 uur klassikaal + zelfstudie +/- 8-16 uur
Examen(s) Computer*

 

*De cursist dient zelf het examen Vakdiploma Afvalstoffen (VIHB) aan te vragen en te betalen bij het CBR.

Studiemateriaal Lesboek Afvalstoffen
Kwalificaties behaald Vakdiploma
Toelatingseisen Zeer goede beheersing van de Nederlandse taal
Inhoud In deze cursus komen o.a. de volgende onderwerpen aanbod:

  • Afval 
  • Regelgeving
  • Meldsysteem
  • Begeleidingsbrieven
  • EVOA (Europese Verordening Overbrenging van Afvalstoffen)
  • Gevaarlijke stoffen 
Benodigdheden Volledig ingevuld inschrijfformulier of deelnameformulier

Bijzonderheden:
Bedrijven, die in het bezit zijn van een vergunning voor beroepsgoederenvervoer over de weg (afgegeven door de NIWO) worden geacht aan de eisen te voldoen en hoeven dus niet opnieuw het examen Vakdiploma Afvalstoffen (VIHB) af te leggen. Zij kunnen direct een aanvraag indienen bij de NIWO voor opname op de lijst.

Vraag vrijblijvend een offerte aan via: info@pevaro.nl of neem contact met ons op