Peeters Veiligheid en Arbo Opleidingen

PGS-richtlijn Opslag van Gevaarlijke Stoffen

PGS-richtlijn Opslag van Gevaarlijke Stoffen

De cursus is bestemd voor iedere medewerker en leidinggevende die verantwoordelijk is voor het goede beheer van de opslag van gevaarlijke stoffen volgens de PGS-richtlijnen.

De cursus verschaft de deelnemers de kennis om bestaande opslagplaatsen te beoordelen en om bij eventueel nieuwbouw te kunnen communiceren met vergunningverlener, architect en aannemer.

In elke milieuvergunning worden eisen gesteld aan opslag van gevaarlijke stoffen, meestal gebaseerd op PGS-richtlijnen.

Het lezen, interpreteren en toepassen hiervan is niet eenvoudig, zelfs niet voor deskundigen.

Maar met de basiskennis van deze cursus kan de deelnemer de meeste zaken zelf afhandelen of doelgericht advies of ondersteuning vragen en deze op waarde schatten.

De cursus bestaat uit:

 

Naam cursus PGS richtlijn Opslag van Gevaarlijke Stoffen
Niveau MBO
Lengte/Duur training 2 dagdelen
Doelstelling Omgaan met PGS 15 richtlijnen
Studiebelasting 8 uur
Examen(s) Bewijs van deelname
Studiemateriaal Lesboek PGS 15
Kwalificaties behaald Certificaat
Toelatingseisen Geen specifieke toelatingseisen
Inhoud
  • Wet- en regelgeving
  • PGS-richtlijn
  • Herkennen en opslaan van gevaarlijke stoffen
  • Compartimentering
  • Bedrijfsspecifieke situaties
  • PGS-checklijsten
Benodigdheden Volledig ingevuld inschrijfformulier

Vraag vrijblijvend een offerte aan via: info@pevaro.nl of neem contact met ons op