Peeters Veiligheid en Arbo Opleidingen

Veiligheidstraining Autolaadkraan

Veiligheidstraining Autolaadkraan

Als u al langer met een autolaadkraan werkt dan zijn er vast en zeker situaties geweest waarvan u achteraf zegt: “Dit ging maar net goed”.

De autolaadkraan is een van de hulpmiddelen om het laden en lossen efficiënter te laten verlopen. De eisen die gesteld worden aan de kennis, vaardigheden en inzicht van de chauffeur worden steeds strenger.

In de Arboregelgeving is bovendien bepaald dat de werkgever ervoor moet zorgen, dat zijn werknemers voldoende zijn voorgelicht en bijgeschoold, zodat de veiligheid en gezondheid – die verband houden met zijn arbeid – voldoende is gegarandeerd. Tijdens de veiligheidstraining staat het functioneren en de verantwoordelijkheid van de autolaadkraanmachinist centraal. De nadruk zal liggen op de Veiligheidsvoorschriften zoals deze door de Arbeidsinspectie en de Arbowet zijn opgesteld.

De nadruk van de training ligt op het aspect veiligheid aangezien de praktijk uitwijst, dat onjuist en onverantwoord gebruik van de autolaadkraan grote risico’s tot gevolg heeft.

De cursus bestaat uit:

 

Naam cursus Veiligheidstraining Autolaadkraan
Niveau VMBO kader
Lengte/Duur training Vanaf 2 dagdelen (afhankelijk van de werkzaamheden van de chauffeur, locatie waar gewerkt wordt met de kraan en het gebruik van hijsmiddelen) *
Doelstelling Veilig en verantwoord leren omgaan met een autolaadkraan
Studiebelasting 8 uur
Examen(s) De toets bestaat uit een theoretisch gedeelte met meerkeuze vragen
Studiemateriaal Leermiddelen Autolaadkraan (lesboek)
Kwalificaties behaald Certificaat 
Toelatingseisen Minimumleeftijd 18 jaar én rijbewijs C
Inhoud
  • De wettelijke eisen die aan de bestuurder gesteld worden;
  • De gevaren van het werken met een autolaadkraan;
  • Het voorkomen van onnodige risico’s.
Benodigdheden Volledig ingevuld inschrijfformulier of deelnameformulier

*In het eerste dagdeel wordt aandacht besteed aan doelstellingen, verantwoordelijkheid, belasten van de autolaadkraan, veiligheids- en gezondheidsvoorschriften, laden en lossen, etc. In de tweede en eventuele opvolgende dagdelen wordt de theoretische kennis geïntegreerd in de praktijksituatie van het bedrijf. 

Bijzonderheden:
Wanneer de theoretische toets met een positief resultaat is afgesloten en de bedieningsvaardigheden met een voldoende zijn beoordeeld ontvangt men het certificaat Autolaadkraan bestuurder en een veiligheidsbewijs.

Vraag vrijblijvend een offerte aan via: info@pevaro.nl of neem contact met ons op