Peeters Veiligheid en Arbo Opleidingen

Veiligheidstraining Verreiker

Veiligheidstraining Verreiker

Om het werken op moeilijk bereikbare plaatsen (zoals bos-en bouwterreinen) mogelijk te maken, zijn verschillende soorten technische voorzieningen toepasbaar, zoals steigers, stellingen, trappen, ladders, liften en verreikers. Het werken kan grote risico’s met zich meebrengen, zoals het werken bij veel wind, onregelmatige ondergrond, kantelen van de verreiker of het niet in goede staat bevinden van de machine, met alle gevolgen van dien. Het veilig werken is alleen mogelijk met een zorgvuldige voorbereiding bij de aanvang van de werkzaamheden.

De Arbowet zegt dan ook: “Daar waar gevaar ontstaat, om tijdens het verrichten van werkzaamheden op hoogte dienen technische en organisatorische maatregelen getroffen te worden om dit gevaar te voorkomen”.

Verreikers mogen daarom alleen gebruikt worden door personen die met de bediening ervan vertrouwd zijn. Zij dienen tevens te beschikken over een voldoende mate van deskundigheid. 

In deze unieke veiligheidstraining worden de nodige aanwijzingen gegeven voor een veilig en verantwoord gebruik van deze aparte maar multi-functionele machines. In het praktijkgedeelte van de training worden de specifieke bedieningsvaardigheden getoetst.

De cursus bestaat uit:

 

Naam cursus Veiligheidstraining Verreiker
Niveau VMBO kader
Lengte/Duur training 2 dagdelen
Doelstelling Veilig leren omgaan met een verreiker
Studiebelasting 8 uur
Examen(s) De toets bestaat uit een theoretisch gedeelte met meerkeuze vragen.
Studiemateriaal Lesboek Verreiker
Kwalificaties behaald Certificaat en veiligheidspasje
Toelatingseisen Minimumleeftijd 16 jaar
Inhoud De cursus bestaat uit een theoriedeel en een praktijkdeel.

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde: Toepassingen, opbouw en werking, uitrustingsstukken, hijsgereedschappen, risico’s, wetten en regels, rijklaar maken, opstelling en stabiliteit, veilig heffen, veilig hijsen, dagelijks onderhoud, controle en rijden met de verreiker.

Benodigdheden Volledig ingevuld inschrijfformulier of deelnameformulier

Vraag vrijblijvend een offerte aan via: info@pevaro.nl of neem contact met ons op