Peeters Veiligheid en Arbo Opleidingen

Veilig werken met gevaarlijke stoffen

Veilig werken met gevaarlijke stoffen

In vele loodsen en magazijnen worden uiteenlopende gevaarlijke stoffen opgeslagen, overgepakt, afgevuld, intern getransporteerd en geladen en gelost.

Daarom is het noodzakelijk (Art. 8 Arbo-wet) dat de werkgever zorgdraagt voor het doelmatig onderrichten en voorlichten van alle werknemers die regelmatig met deze stoffen moeten werken. Zodanig dat er een positieve invloed uitgaat op de veiligheid en gezondheid binnen de arbeidsomstandigheden van het bedrijf.

In het ADR (Rn-1.3 ADR) is de verplichting opgenomen dat personen die taken hebben met betrekking op het vervoer van gevaarlijke goederen, moeten worden opgeleid, al naar gelang de eisen die het vervoer van gevaarlijke goederen aan hun verantwoordelijkheden en taken stelt.  

De cursus bestaat uit:

 

Naam cursus Veilig werken met gevaarlijke stoffen
Niveau VMBO kader
Lengte/Duur training 2 dagdelen (afhankelijk van de werkgever)
Doelstelling Bewustwording omgaan met gevaarlijke stoffen
Studiebelasting 8 uur
Examen(s) In overleg met werkgever 
Studiemateriaal Hand-out presentatie
Kwalificaties behaald Certificaat Veilig Werken met Gevaarlijke Stoffen.
Toelatingseisen Goede beheersing van de Nederlandse taal.
Inhoud
 • Algemene bewustmaking
 • Functie specifieke opleiding
 • Veiligheidsopleiding
 •  Wetgeving
 • Toezicht/opsporing
 • Gevaarseigenschappen
 • Gevarenklasse en gevaarsetiketten
 • Verpakking documenten
 • Veiligheidsmaatregelen
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Brand- en brandbestrijding
 • Voorkomen ongevallen
 • Kenmerking voertuigen
 • Stuwage/laden/lossen
Benodigdheden Volledig ingevuld inschrijfformulier of deelnameformulier

 

Vraag vrijblijvend een offerte aan via: info@pevaro.nl of neem contact met ons op