Peeters Veiligheid en Arbo Opleidingen

Afvalbeheer

Afvalbeheer

In het begin van de zeventiger jaren van de vorige eeuw werd afvalbeheer plotseling een hot item. Terecht, omdat het probleem onbeheersbaar dreigde te worden. Vanuit allerlei richtingen en diverse (belangen)groeperingen werden toen de meest uiteenlopende oplossingen aangedragen. Zoals bijvoorbeeld verbranden, opslaan, comprimeren, bevriezen, begraven, recyclen of gewoon exporteren. Intussen is afvalbeheer geëvolueerd tot een ware wetenschap.

Met de cursus Afvalbeheer verwerft u benodigde en relevante kennis op het gebied van het beheer van afvalstoffen, als onderdeel van de binnen uw organisatie gebruikte bedrijfs- en productieprocessen. Door deze cursus wordt u zich hiervan bewust en krijgt u gereedschappen om met deze verantwoordelijkheid zo goed mogelijk om te gaan. Verder krijgt u informatie waarmee u uw afvalbeheerstaken kunt toetsen aan de meest recente ontwikkelingen en wet- en regelgeving. Met deze cursus zet u uw afvalbeheer op het goede spoor en verwerft u bovendien een kader op het gebied van wet- en regelgeving. 

Deze cursus Afvalbeheer is bedoeld voor iedereen die in zijn of haar functie te maken heeft met afvalstoffen.

De cursus bestaat uit:

 

Naam cursus Afvalbeheer 
Niveau VMBO kader
Lengte/Duur training Een tot twee dagdelen
Doelstelling Bewustwording op het gebied van afvalstoffen
Studiebelasting 4 tot 8 uur
Examen(s) Toetsing in overleg
Studiemateriaal Lesboek Afvalstoffen
Kwalificaties behaald Certificaat
Toelatingseisen Geen specifieke toelatingseisen
Inhoud
  • praktijkvoorbeelden afvalbeheer 

De cursus Afvalbeheer biedt onder meer toelichting op vragen als:

  • Wat is afval?
  • Verantwoordelijke in de afvalketen
  • Wat is gevaarlijk afval? Wat is bedrijfsafval?
  • hoe kan ik mijn afvalproductie optimaliseren?
  • Het verkrijgen van inzicht in de voorkomende afvalstromen
  • Melden van afvalstoffen
Benodigdheden Volledig ingevuld inschrijfformulier of deelnameformulier

Vraag vrijblijvend een offerte aan via: info@pevaro.nl of neem contact met ons op