Peeters Veiligheid en Arbo Opleidingen

Veilig werken op hoogte

Veilig werken op hoogte

Men spreekt van werken op hoogte wanneer werkzaamheden boven de 2,5 meter worden uitgevoerd. Om het werken op moeilijk bereikbare plaatsen mogelijk te maken, zijn verschillende soorten technische voorzieningen toepasbaar, zoals steigers, stellingen, trappen, ladders, liften en hoogwerkers. Het werken op hoogte kan grote risico’s met zich meebrengen, zoals het werken bij veel wind, het vallen van grote hoogte. Het veilig werken op hoogte is alleen mogelijk met een zorgvuldige voorbereiding bij de aanvang van de werkzaamheden. 

In de Arbowet staat dat om gevaar te voorkomen er technische en organisatorische maatregelen getroffen dienen te worden, om zo incidenten op hoogte boven de 2,5 meter te vermijden, bijvoorbeeld tijdens het klimmen en dalen. In deze unieke veiligheidstraining worden de nodige aanwijzingen gegeven voor het veilig en verantwoord werken op hoogte

De cursus bestaat uit:

 

Naam cursus Veilig werken op hoogte
Niveau VMBO kader
Lengte/Duur training 2 dagdelen
Doelstelling Leren verantwoord en veilig werken op hoogte (boven 2.5m)
Studiebelasting 8 uur
Examen(s) De toets bestaat uit een theoretisch gedeelte met meerkeuze vragen
Studiemateriaal Lesboek 
Kwalificaties behaald Certificaat 
Toelatingseisen Minimumleeftijd 16 jaar
Inhoud
  • Arbowetgeving 
  • Risico’s van werken op hoogte
  • Technische voorzieningen
  • Valbeveiliging
Benodigdheden Volledig ingevuld inschrijfformulier of deelnameformulier

Bijzonderheden:
Wanneer de theoretische toets met een positief resultaat is afgesloten en de bedieningsvaardigheden met een voldoende zijn beoordeeld ontvangt men een certificaat en een veiligheidsbewijs.

Vraag vrijblijvend een offerte aan via: info@pevaro.nl of neem contact met ons op