Peeters Veiligheid en Arbo Opleidingen

Preventiemedewerker

Preventiemedewerker

In het kader van de wijziging van de Arbowet 1998 dient een bedrijf of instelling een preventiemedewerker aan te wijzen die bijstand verleent aan het arbobeleid en de daarmee samenhangende bepalingen.

Daarnaast kan de preventiemedewerker ingezet worden voor het milieubeleid, verzuimbeleid, beleid omtrent brandveiligheid, security management, enzovoorts. De preventiemedewerker dient doelmatig te zijn opgeleid om de rollen en taken naar behoren te kunnen uitvoeren.

De cursus bestaat uit:

 

Naam cursus Preventiemedewerker
Niveau VMBO kader
Lengte/Duur training 2 dagdelen
Doelstelling Het herkennen van risico’s en het opstellen van een plan van aanpak
Studiebelasting 8 uur
Examen(s) geen (bewijs van deelname)
Studiemateriaal Lesboek preventiemedewerker
Kwalificaties behaald Certificaat 
Toelatingseisen Geen specifieke vooropleiding nodig
Inhoud
  • Arbowet en regelgeving
  • Milieuwet en vergunningen
  • Risico inventarisatie en evaluatie
  • Verzuimmanagement
Benodigdheden Volledig ingevuld inschrijfformulier of deelnameformulier

Vraag vrijblijvend een offerte aan via: info@pevaro.nl of neem contact met ons op