Peeters Veiligheid en Arbo Opleidingen

Basisveiligheid VCA en VCA-VOL

Basisveiligheid VCA en VCA-VOL

Een veiligheidstraining kan een wezenlijke bijdrage leveren als preventieve maatregel in het voorkomen van ongevallen of het verlagen van het aantal ongevallen of bijna ongevallen.
Uit onderzoek blijkt dat de meeste bijna ongevallen (geen lichamelijk letsel) en ongevallen (met lichamelijk letsel) plaatsvinden tijdens het werk.
Meestal zijn onveilige handelingen (menselijk falen) de hoofdoorzaak van deze incidenten.

 Niet alleen op het gebied van de Arbowetgeving, maar ook de steeds strengere eisen van de opdrachtgevers met betrekking tot het uitbesteden van werkzaamheden aan derden in de ruimste zin van het woord.
Veiligheid hoort bij de vakbekwaamheid en alleen door goede voorlichting en regelmatig opfrissen van de kennis over veiligheidsvoorschriften zijn medewerkers goed toegerust op dit gebied.

De cursus is bedoeld om intercedenten en leidinggevenden in de uitzendbranche zowel, de vereiste basis veiligheidskennis te geven, als specifieke kennis die vereist is om de verantwoordelijkheid inzake de selectie en voorlichting in het kader van een veilige werkuitvoering inhoud te geven.

Bent u opzoek naar een herhalingscursus? Klik hier voor de herhalingscursus

De cursus bestaat uit:

 

Naam cursus Basisveiligheid VCA en VCA-VOL
Niveau VMBO kader
Lengte/Duur training 2 of meer dagdelen *(afhankelijk van opdrachtgever)
Doelstelling Veilig werken (algemeen)
Studiebelasting 8 uur of langer *
Examen(s) De cursus wordt afgesloten met een landelijk examen.

Het bij een goed resultaat uitgereikte officiële certificaat heeft een geldigheidsduur van 10 jaar.

Studiemateriaal Lesboek VCA of VCA-VOL
Kwalificaties behaald Certificaat en veiligheidsbewijs
Toelatingseisen Geen specifieke vooropleiding nodig
Inhoud
 • Arbowet
 • Brand- en explosiegevaar
 • Gereedschap (machines)
 • Werken op hoogte
 • Hijsen en tillen
 • Gevaarlijke stoffen
 • Werken in gesloten ruimten
 • Risicopreventie/persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Milieuwetgeving
 • Taak Risico Analyse (TRA)
 • Bedrijfsnoodplan
 • Lassen

Na het doorlopen van de opleiding is de cursist in staat onveilige situaties op de werkvloer te onderkennen.

Benodigdheden Volledig ingevuld inschrijfformulier of deelnameformulier

Vraag vrijblijvend een offerte aan via: info@pevaro.nl of neem contact met ons op