Peeters Veiligheid en Arbo Opleidingen

Veilig Hijsen

Veilig Hijsen

Bij gebruik van hijswerktuigen en hijsgereedschappen is een belangrijk deel van de bedrijfsongevallen te wijten aan onveilig en/of onjuist gebruik.

De persoonlijke veiligheid van uw werknemers staat dus op het spel!

Slecht gebruik leidt bovendien tot beschadigingen, tijdverlies en ontevreden klanten, of zelfs verlies van de klanten. Het is dus niet alleen verplicht, maar ook voor de veiligheid en voor het doelmatig gebruiken van de hijsmiddelen van groot belang dat de werknemers goed zijn opgeleid.

De cursus bestaat uit:

Naam cursus Veilig Hijsen
Niveau VMBO kader
Lengte/Duur training 2 of meer dagdelen (afhankelijk van de klant)
Doelstelling Veilig leren werken/omgaan met hijswerktuigen en hijsgereedschappen
Studiebelasting Minimaal 8 uur
Examen(s) De toets bestaat uit een theoretisch gedeelte met meerkeuze vragen
Studiemateriaal Leermiddelen Veilig Hijsen (lesboek)
Kwalificaties behaald Certificaat 
Toelatingseisen Minimumleeftijd 16 jaar en bedieningsvaardigheid
Inhoud Wettelijke eisen (Arbowet) die van toepassing zijn op hijswerktuigen.
 • Voorschriften.
 • Inspectie en controle van materieel en hulpmiddelen.
 • Kranen en Takels; soorten en toepassingsmogelijkheden.
 • Hulpmiddelen; soorten, toepassingsmogelijkheden en afkeurcriteria.
 • Hijsgereedschappen; soorten en toepassingsmogelijkheden en afkeurcriteria.
 • Hijsbanden; eigenschappen, toepassingsmogelijkheden en afkeurcriteria.
 • Hijskettingen; eigenschappen, toepassingsmogelijkheden en afkeurcriteria.
 • Staalkabels; eigenschappen, toepassingsmogelijkheden en afkeurcriteria.
 • Belasting en stabiliteit.
 • Aanslaan van lasten; werkmethodiek en praktijkinformatie.
 • Communicatie bij het uitvoeren van de hijswerkzaamheden.
 • Veilig werken.
Benodigdheden Volledig ingevuld inschrijfformulier of deelnameformulier

Bijzonderheden:

Wanneer de theoretische toets met een positief resultaat is afgesloten en de bedieningsvaardigheden met een voldoende zijn beoordeeld ontvangt men het certificaat Autolaadkraanbestuurder en een veiligheidsbewijs (zakpasje).

Vraag vrijblijvend een offerte aan via: info@pevaro.nl of neem contact met ons op