Peeters Veiligheid en Arbo Opleidingen

Elementaire Kennis Logistiek (EKL)

Elementaire Kennis Logistiek (EKL)

Een uitgesproken cursus voor personen die niet of niet volledig voldoen aan de minimale eisen van MBO+ of ten behoeve van personen die dit voortraject willen benutten als optimale voorbereiding op EJLog – Integrale logistiek.
Tevens is deze cursus uitermate geschikt om als pre-selectie te dienen voor instroom EJLog (goede haalbaarheid prognose)

 

De cursus bestaat uit:

 

Naam cursus Elementaire Kennis Logistiek (EKL)
Niveau VMBO kader
Lengte/Duur training 10 dagdelen
Doelstelling Inzicht krijgen in de elementaire logistiek
Studiebelasting 40 uur
Examen(s) Schriftelijk
Studiemateriaal Lesboek elementaire logistiek
Kwalificaties behaald Certificaat
Toelatingseisen Geen specifieke toelatingseisen
Inhoud LOGISTIEK

 • de relatie tussen de verschillende bedrijfsfuncties en logistiek
 • keteneffecten ,processen weergeven in schemavorm
 • het klantenorders, basisbegrippen en rekenmethodes uit voorraadbeheer

ECONOMIE

 • begrippen omzet, kosten en winst ,balans en resultatenrekening
 • kostprijsberekening ,economische afwegingen bij investeringen
 • economische afwegingen betreffende voorraadhoogte

WISKUNDE

 • rekenen met breuken en wortels ,rekenen met procenten
 • rekenen met symbolen ,tekenen van grafieken
 • oplossen van lineaire en kwadratische vergelijkingen ,werken met ingeklede vraagstukken

 

Verder komt aan de orde:

 • Inleiding in de logistiek
 • Functies van voorraden
 • Het KOOP
 • Logistiek is ook rekenen
 • Logistieke activiteiten
 • Logistieke kosten
 • Transport
 • Opslagmethoden
 • Organisatie en administratie
 • Intern transport
 • Basisbegrippen voorraadbeheer
 • Seriegroottes
 • Material Requirement Planning

 

In het onderdeel Wet- en regelgeving komen onder meer aan de orde:

Wet goederenvervoer, Wet gevaarlijke stoffen, Arbeidstijdenwet, AVC/CMR, etc

 

Communicatie gaat in op diverse gesprekstechnieken, o.a. met medewerkers en Klanten, conflicthantering en leidinggeven. Naast theoretische uitleg wordt gebruik gemaakt van groepsopdrachten

 

Benodigdheden Volledig ingevuld inschrijfformulier.

Bijzonderheden
Vervolg opleidingsmogelijkheden EJLog (alle modules) 

Vraag vrijblijvend een offerte aan via: info@pevaro.nl of neem contact met ons op