Peeters Veiligheid en Arbo Opleidingen

Veiligheidstraining Bovenloopkraan

Veiligheidstraining Bovenloopkraan

In de Arboregelgeving is bepaald dat de werkgever ervoor moet zorgen, dat zijn werknemers voldoende zijn voorgelicht en onderricht, zodat de veiligheid en gezondheid – die verband houden met zijn arbeid – voldoende is gegarandeerd. Tijdens de veiligheidstraining staat het functioneren en de verantwoordelijkheid van de bediener centraal. De nadruk zal liggen op de Veiligheidsvoorschriften zoals deze door de Inspectie Sociale zaken en Werkgelegenheid en de Arbowet zijn opgesteld. De training bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. 

De trainingen van Pevaro sluiten aan bij de situatie van uw bedrijf: maatwerk evenals, praktijkgericht. Alle gegeven veiligheidsvoorschriften hebben betrekking op zijn dagelijkse werkzaamheden.

In deze veiligheidstraining wordt dan ook niet alleen aandacht besteed aan de techniek van de kraan, de stabiliteit en belastbaarheid, het bedienen van het systeem, maar ook aan het veilig gebruik van goedgekeurde hijsmiddelen en hijsgereedschappen. De nadruk van de training ligt op het aspect veiligheid aangezien de praktijk uitwijst, dat onjuist en onverantwoord gebruik van de bovenloopkraan grote risico’s tot gevolg kan hebben.

De cursus bestaat uit:

 

Naam cursus Veiligheidstraining Bovenloopkraan
Niveau VMBO kader
Lengte/Duur training 2 dagdelen
Doelstelling Veilig omgaan met de bovenloopkraan
Studiebelasting 8 uur
Examen(s) De toets bestaat uit een theoretisch gedeelte met meerkeuze vragen
Studiemateriaal Leermiddelen bovenloopkraan (lesboek)
Kwalificaties behaald Certificaat
Toelatingseisen Minimumleeftijd 18 jaar 
Inhoud
  • De gevaren van het werken met een bovenloopkraan;
  • Het voorkomen van onnodige risico’s.
  • De verschillende typen hijskranen
  • Hijsgereedschappen; mogelijkheden en beperkingen
  • Hijswerkzaamheden; hand en arm seinen.
  • Wet- en regelgeving
Benodigdheden Volledig ingevuld inschrijfformulier of deelnameformulier;

Vraag vrijblijvend een offerte aan via: info@pevaro.nl of neem contact met ons op