Peeters Veiligheid en Arbo Opleidingen

Veilig werken langs de weg

Veilig werken langs de weg

Werken aan of langs de weg brengt risico’s met zich mee. Een wegwerker moet zich van die risico’s bewust zijn. Bovendien moet hij weten welke maatregelen hij moet nemen voor zijn eigen veiligheid en die van de weggebruiker. Deze maatregelen staan in het Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan) dat voor ieder werk langs de weg moet worden opgesteld.

Doel: In de cursus ‘Veilig werken langs de weg’ wordt de deelnemer getraind om zowel vanuit zijn eigen gezichtspunt, namelijk de wegwerker, als vanuit het gezichtspunt van de weggebruiker te kijken naar de veiligheidssituatie.

Van wegwerkers, maar ook van bijvoorbeeld bermwerkers en kabel- en buizenleggers, wordt verwacht dat zij actief meedenken over de veiligheid. In de cursus wordt aandacht besteedt aan de rol die van de wegwerker in het V&G-plan wordt verwacht. Bovendien wordt aan de hand van onder meer checklijsten getraind hoe voor een optimale voorbereiding en alerte houding tijdens een uitvoering van de werkzaamheden kan worden gezorgd.

De cursus bestaat uit:

 

Naam cursus Veilig werken langs de weg
Niveau VMBO kader
Lengte/Duur training 2 dagdelen
Doelstelling Veilig leren werken langs de weg
Studiebelasting 8 uur
Examen(s) De toets bestaat uit een theoretisch gedeelte met meerkeuze vragen.
Studiemateriaal Lesboek veilig werken langs de weg
Kwalificaties behaald Certificaat
Toelatingseisen VMBO niveau
Inhoud
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Arbowet / Arbobesluit
  • Inspectie Sociale zaken en Werkgelegenheid
  • Risico
  • Algemene veiligheidsvoorschriften
  • Wegmarkering / verkeersborden
  • Tekeninglezen
Benodigdheden Volledig ingevuld inschrijfformulier of deelnameformulier

Vraag vrijblijvend een offerte aan via: info@pevaro.nl of neem contact met ons op