Peeters Veiligheid en Arbo Opleidingen

Herhaling Veiligheidstraining Vorkheftruck Reachtruck

Veiligheidstraining

Vorkheftruck/Reachtruck

De werkgever moet ervoor zorgen dat aan zijn werknemers doeltreffend en aan hen onderscheiden taken aangepast onderricht wordt verstrekt met betrekking tot de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in verband met de arbeid.

(art.8) Hijs- hefwerktuigen en gemotoriseerde transportmiddelen worden bediend doorpersonen die daartoe een specifieke deskundigheid bezitten. (7.17c)Uit de risico’s die het werk voor werknemers oplevert op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn (Risico inventarisatie en evaluatie) zal kunnen worden afgeleid voor welke werknemers onderricht nodig is en van welke aard. Of aanpassing van het onderricht en opnieuw verstrekken daarvan nodig is zal in elk geval moeten worden nagegaan als er sprake is van:

 • Functiewijziging en/of wijziging van de werkzaamheden, werkmethoden of
  werkomstandigheden.
 • Wijziging in maatregelen die in het bedrijf of de inrichting zijn.
 • En wijziging in aard en omvang van risico’s in het werk voor veiligheid, gezondheid
  en welzijn.
 • Voorts als uit ervaring blijkt dat het eerder gegeven onderricht niet (meer) het effect
  heeft dat, gezien de risico’s die het werk voor de betrokken werknemers oplevert,
  gewenst is.

De cursus bestaat uit:

Naam cursus Herhaling Veiligheidstraining: Vorkheftruck/Reachtruck 
Niveau VMBO kader
Lengte/Duur training 1 dagdeel (4 uur incl. toets)
Doelstelling Leren veilig werken met een vorkheftruck/reachtruck
Studiebelasting 4 uur 
Examen(s) De toets bestaat uit een theoretisch gedeelte met meerkeuze vragen*
Studiemateriaal Leermiddelen Vorkheftruck/Reachtruck (lesboek)
Kwalificaties behaald Certificaat
Toelatingseisen Minimumleeftijd 16 jaar en al in bezit van vorkheftruck/reachtruck certificaat
Inhoud Er wordt kort aandacht besteed aan onder andere doelstellingen, verantwoordelijkheid, belasten van de heftruck, veiligheids- en gezondheidsvoorschriften, laden en lossen, interne verkeersregels.
Vervolgens wordt de cursist/werknemer getoetst op deze kennis. 
Benodigdheden Volledig ingevuld inschrijfformulier of deelnameformulier;

 

*Bijzonderheden

De theorie wordt getoetst d.m.v. multiple choice vragen, bij problemen met de Nederlandse leesvaardigheid bestaat de mogelijkheid dat de toets mondeling wordt afgenomen.
De praktische deskundigheid (rij- en bedieningsvaardigheden) van de bestuurder worden ook door de instructeur beoordeeld. Wanneer de chauffeurs een voldoende behalen voor de theoretische toets, die bedoeld is als productevaluatie van deze training ontvangen zij het Veiligheidscertificaat Vorkheftruckchauffeur met het daarbij behorende veiligheidspasje.

Vraag vrijblijvend een offerte aan via: info@pevaro.nl of neem contact met ons op