Peeters Veiligheid en Arbo Opleidingen

Herhalingstraining B-VCA en VOL

Herhalingstraining B-VCA en VOL

De veiligheidsdiploma’s VCA en VOL hebben een geldigheidsduur van 10 jaar. Dit houdt in dat u en uw medewerkers op een zeker moment opnieuw het voor de functie noodzakelijke diploma/de noodzakelijke diploma’s moet behalen.

 Degene die uitsluitend het diploma VCA moet behalen (de niet-leidinggevende), dient van te voren wat zelfstudie te verrichten aan de hand van een cursusboek om vervolgens in 1 of 2 dagdelen opgeleid te worden voor het aan het eind van deze cursusdag af te nemen examen.
Degene die zowel het diploma VCA 1 als het diploma VCA 2 opnieuw moeten behalen, kunnen de herhalingscursus VOL volgen.
Ook hier dient de kandidaat van te voren wat zelfstudie te verrichten aan de hand van een cursusboek om vervolgens in 1 of 2 dagdelen opgeleid te worden om aan het eind van deze cursusdag examen te kunnen doen.

 De cursisten voor de herhalingscursus VCA en VOL worden in dezelfde cursusgroep geplaatst als de cursisten die voor de eerste keer de cursus volgen.
Het lesmateriaal voor de zelfstudie verschilt, het programma voor de cursusdag is gelijk.
Hierdoor is het mogelijk dat leidinggevenden en niet-leidinggevenden met elkaar de cursus kunnen volgen, wat voor in-company-cursussen als een groot voordeel kan worden gezien.

De cursus bestaat uit:

 

Naam cursus Herhalingstraining B-VCA en VOL
Niveau VMBO kader
Lengte/Duur training 1 of 2 dagdelen *(afhankelijk van opdrachtgever)
Doelstelling Veilig werken (algemeen)
Studiebelasting 4 of 8 uur *
Examen(s) De cursus wordt afgesloten met een landelijk examen.

Het bij een goed resultaat uitgereikte officiële certificaat heeft een geldigheidsduur van 10 jaar.

Studiemateriaal Lesboek VCA of VCA-VOL
Kwalificaties behaald Certificaat en veiligheidsbewijs
Toelatingseisen Certificaat VCA of VCA-VOL 
Inhoud
 • Arbowet
 • Brand- en explosiegevaar
 • Gereedschap (machines)
 • Werken op hoogte
 • Hijsen en tillen
 • Gevaarlijke stoffen
 • Werken in gesloten ruimten
 • Risicopreventie/persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Milieuwetgeving
 • Taak Risico Analyse (TRA)
 • Bedrijfsnoodplan
 • Lassen

Na het doorlopen van de opleiding is de cursist in staat onveilige situaties op de werkvloer te onderkennen.

Benodigdheden Volledig ingevuld inschrijfformulier of deelnameformulier

Vraag vrijblijvend een offerte aan via: info@pevaro.nl of neem contact met ons op