Peeters Veiligheid en Arbo Opleidingen

Herhalingstoets ADR Certificaat

Herhalingstoets ADR Certificaat

ADR-certificaten hebben een geldigheidsduur van 5 jaar.

Om in bezit te blijven van een geldig certificaat moeten chauffeurs een herhalingstoets af te leggen. Deze toets moet zijn afgelegd in het jaar vóórdat de geldigheid van het oude certificaat verloopt.

Nadat het oude certificaat zijn geldigheid heeft verloren dient het basisexamen, eventueel aangevuld met de gewenste aanvullende examens, te worden afgelegd.

De cursus bestaat uit:

 

Naam cursus Herhalingstoets ADR Certificaat
Niveau VMBO kader
Lengte/Duur training 2 dagen
Doelstelling Veilig omgaan met gevaarlijke stoffen
Studiebelasting 16 uur
Examen(s) Computer
Studiemateriaal Lesboek gevaarlijke stoffen
Kwalificaties behaald Certificaat
Toelatingseisen Geldig ADR-certificaat.
Inhoud
 • Gevarenklassen
 • Gevaarsetiketten
 • Wetgeving
 • Scheikundige en natuurkundige begrippen
 • Verpakking
 • Brand en brandbestrijding
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Uitrusting van het voertuig
 • Regels tijdens het vervoer
 • Documenten
 • Praktijktraining
Benodigdheden Volledig ingevuld inschrijfformulier.

 

Vraag vrijblijvend een offerte aan via: info@pevaro.nl of neem contact met ons op