Peeters Veiligheid en Arbo Opleidingen

Herhaling bedrijfshulpverlening BHV

Herhaling bedrijfshulpverlening BHV

Op grond van de Arbowet is de werkgever verplicht maatregelen te treffen op het gebied van eerste hulp, de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers. Daarom dienen alle bedrijven, instellingen en organisaties te beschikken over een goed opgeleid persoon, die in staat is in het geval van ongevallen of calamiteiten eerste hulp te verlenen. Het doel van deze maatregelen is het beperken van de directe nadelige gevolgen voor werknemers en andere aanwezige personen, bij ongevallen, brand, explosie, in storting, het vrijkomen van gevaarlijke stoffen in een bedrijf.

De cursus bestaat uit:

Naam cursus Herhaling BHV
Niveau VMBO
Lengte/Duur training 2 dagdelen
Doelstelling Ongevallen voorkomen of de gevolgen daarvan te beperken
Studiebelasting 8 uur
Examen(s) Schriftelijk
Studiemateriaal Lesboek BHV
Kwalificaties behaald Certificaat
Toelatingseisen BHV-certificaat
Inhoud •          Brand en brandbestrijding

•          Reddingswerkzaamheden

•          Het gebruik van blusmiddelen bij kern – en vloeistofbranden

•          Het herkennen van de gevaren bij hulpverlening en alarmeren

•          Reanimatie

•          Levensreddende handelingen eventueel met lotus slachtoffer(s)

•          Praktijkoefening afgestemd op uw werksituatie (b.v. brand of verwondingen)

 

Benodigdheden Volledig ingevuld inschrijfformulier of deelnameformulier

Vraag vrijblijvend een offerte aan via: info@pevaro.nl of neem contact met ons op